Vietnamese English /

Sản phẩm

MULTIFILAMENT FABRIC

Giá: Liên hệ

LƯỚI LỌC

Giá: Liên hệ

MONOFILAMENT FABRIC

Giá: Liên hệ

KIỂU DỆT

Giá: Liên hệ

PP NEEDLE FELT

Giá: Liên hệ

PE NEEDLE FELT

Giá: Liên hệ

TYPE1

Giá: Liên hệ

TYPE2

Giá: Liên hệ

TYPE3

Giá: Liên hệ

TYPE4

Giá: Liên hệ

TYPE5A

Giá: Liên hệ

TYPE5B

Giá: Liên hệ

MIỆNG INOX

Giá: Liên hệ