Vietnamese English /

THÔNG SỐ VẢI LỌC BỤI

Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết

Chất liệu

(Fiber)

Nhiệt độ hoạt động

(Operating Maximum)

Nhiệt độ

tối đa

(Surge Maximum)

Tương tác với hóa chất

(Acid)

Tương tác với hóa chất

(Alkalis)

Thủy phân hóa

(Hydrolysis)

Chịu mài mòn

(Abrasion)

Polypropylene

90

110

1

1

2

2

Acrylic

120

130

2

3

2

3

Polyester

130

150

2

4

4

1

Aramid

190

210

3

2

3

1

PPS

180

200

1

1

1

2

 Glass

250

260

2

2

1

4

          Note:

1=Excellent

    2=Good

3=Fair          

 4=Poor

 

 

Sản phẩm cùng loại